קוד התנ"ך לפי המקורות, מצוטט עד היום בפסקי דין שונים. התורה משמשת נר לרגלינו גם היום בבואנו לדון בסוגיות שונות.

לפרטים נוספים והזמנות: www.bibleshop.com